Urencriterium

Urencriterium voor ondernemers

Alle tijd welke je aan je onderneming besteed vast hieronder

Ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting dan dienen jij en je je fiscale partner bij te houden hoeveel tijd je besteed aan je onderneming. Sommige aftrekposten voor de inkomstenbelasting, zoals de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek, zijn namelijk afhankelijk van het aantal uren dat je aan je onderneming besteedt.

Je voldoet meestal aan het urencriterium als je aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  • Je besteedt in het jaar minimaal 1.225 uren aan je onderneming(en). Onderbrak je het werk als ondernemer door je zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
  • Je moet meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was je in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer, dan hoeft je niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Let op: Ben je gedurende het jaar gestart met je onderneming dan moet je toch minimaal 1.225 uren aan je onderneming besteden wil je aanmerking komen voor bepaalde aftrekposten voor de inkomstenbelasting.

Bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid geldt wel een verlaagd urencriterium voor de startersaftrek, namelijk dat je minimaal 800 uur aan je onderneming dient te besteden wil je gebruik maken van deze aftrekpost. Ook bij het verlaagd urencriterium geldt dat het ontbreken van je werk als onderneming door je zwangerschap, de niet-gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee tellen als gewerkte uren. Ga naar de site van de Belastingdienst voor de specifieke voorwaarde voor de Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid.

Welke uren tellen mee?

Alle uren die je aan je onderneming besteedt tellen mee voor het urencriterium. Dit zijn dus niet alleen de uren die je in rekening brengt aan je klanten, maar ook de tijd die je besteedt voor het maken van offertes, het bijhouden van je administratie of het maken van je zakelijke website. De Belastingdienst vereist wel dat je hoeveelheid tijd die je aan je onderneming besteedt wel aannemelijk kunnen maken. In Vixum legt je je werkzaamheden vast in je agenda, waarmee je direct voldoet aan deze registratieplicht. Hoe handig is dat. Ga snel naar Vixum.nl en ervaar hoe makkelijk jij je uren vastlegt en factureert aan je klanten.

Soms bent je wel beschikbaar voor je onderneming, maar verricht je geen werkzaamheden. Die uren tellen niet mee voor het urencriterium.

Maakt je als ondernemer deel uit van een samenwerkingsverband (maatschap of vennootschap onder firma) met huisgenoten, of met bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of hun huisgenoten (de zogeheten verbonden personen), dan tellen je gewerkte uren in de volgende situaties niet mee voor het urencriterium:

  • Het samenwerkingsverband is ongebruikelijk en je doet voor 70% of meer ondersteunende werkzaamheden. Een samenwerkingsverband is ongebruikelijk als niet-verbonden personen zo’n samenwerkingsverband niet zouden aangaan, bijvoorbeeld een vennootschap onder firma tussen een tandarts en zijn assistente.
  • De verbonden personen genieten winst als ondernemer, maar jij niet. Bijvoorbeeld bij een ondermaatschap.