AllesoverAministratie (“wij” of “ons”) willen je informeren over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. In deze Privacy & Cookie verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een persoon die direct of indirect op basis van die gegevens kunnen worden geïdentificeerd. Dit kan informatie omvatten zoals namen, contactgegevens, (online) identificatiegegevens, online identificatiemiddelen of andere specifieke kenmerken van die persoon.

Deze Privacy- & Cookie verklaring is van toepassing wanneer je onze website, oplossingen en andere diensten, waaronder evenementen, bezoekt die verwijzen naar of een link bevatten naar Seven Elements en Vixum (“Diensten”). Deze Privacy- & Cookie verklaring kan worden aangevuld met of vervangen door aanvullende privacy verklaringen of voorwaarden die aan jou worden verstrekt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Bij het invullen van je (contact)gegevens op www.allesoveradministratie, www.sevenelements.nl en www.vixum.nl bewaren bij je contactgegevens. Daarnaast bewaren wij gebruiks-, computer-, apparatuur en verbindingsinformatie.

Gebruiksinformatie is gedragsinformatie over hoe je binnen onze Diensten navigeert en welke elementen van onze Diensten je het meest gebruikt en informatie over de diensten die je wenst te bestellen, interesse, enz. Computer-, apparaat- en verbindingsinformatie zijn het IP-adres, browsertype en -versie en -locatie.

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij en onze externe dienstverleners kunnen persoonsgegevens verzamelen uit de volgende bronnen:

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je deze hebt verstrekt en kan verder alleen worden gebruikt voor wettelijke of andere legitieme doeleinden. Als je bijvoorbeeld gebruik maakt van ons contactformulier op onze website, zullen wij de informatie die je ons verstrekt in de eerste plaats gebruiken om te reageren op je verzoek. We kunnen deze informatie verder gebruiken om de kwaliteit van onze service te verbeteren.

De rechtmatigheid van de verwerking is een van de belangrijkste principes met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens – wij passen de volgende wettelijke verwerkingsgronden toe:

Afhankelijk van hoe je met ons en de Dienst omgaat, kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Delen van je persoonsgegevens

Wij delen je persoonsgegevens binnen Seven Elements B.V. en Vixum B.V. Indien je gebruikmaakt van om een boekhoudpakket te zoeken dan delen wij gebruiks-, computer-, apparatuur en verbindingsinformatie met derden partijen. Wij delen geen naam- en contactgegevens met derden.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens en hoe beschermen wij deze gegevens?

Je persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen en voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens worden verzameld, in overeenstemming met ons beleid inzake het bewaren van gegevens en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer wij je persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om deze uit onze systemen te verwijderen en vast te leggen of om ze naar behoren te anonimiseren, zodat je niet langer geïdentificeerd kunt worden.

We hebben de toegang tot persoonsgegevens beperkt tot (een aantal van) onze medewerkers. Onze medewerkers zullen nooit om bijzondere persoonsgegevens vragen en wij zullen ook nooit vragen om dit ergens te registeren.

Ben je hierover vragen neem gerust contact met ons op.

Cookies

Wij gebruiken cookies om onze websites te optimaliseren en het verkeer op onze website te analyseren. Als we van tevoren je geïnformeerde toestemming hebben verkregen, kunnen we soms gebruik maken van cookies van derden, met name plugins voor sociale media, om je in staat te stellen ideeën en informatie met betrekking tot ons onmiddellijk en voor eigen marketingdoeleinden te delen.

Cookies of soortgelijke technieken (gezamenlijk “Cookies” genoemd) zijn kleine tekstbestanden of pixels die op je computer of mobiele apparaat kunnen worden opgeslagen. Cookies kunnen nodig zijn om het browsen op de website te vergemakkelijken en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies van derden kunnen informatie verzamelen om persoonlijk browsegedrag te analyseren.

We kunnen gebruik maken van cookies die behoren tot een van de vier onderstaande categorieën. Onze website cookiebanner maakt het mogelijk om jouw voorkeuren van de niet-verplichte cookiecategorieën te beheren. De banner geeft ook een overzicht van alle gebruikte cookies onder de categorieën.

Links naar andere websites

Onze websites bevatten links naar andere websites van ons (www.sevenelements.nl en www.vixum.nl) of van derden, die andere privacy verklaringen kunnen hebben dan de onze. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of openbaar maken van persoonsgegevens die via websites van derden zijn verzameld.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor enige informatie of inhoud op websites van derden. Links naar deze websites worden uitsluitend voor het gemak aangeboden. Het gebruik van en browsen op een dergelijke website is onderworpen aan het eigen beleid van die website. Bekijk de privacy verklaringen die op deze websites zijn geplaatst.