Jaarrekening opstellen

Jaarrekening opstellen, hoe werkt dat?

Jaarrekening opstellen? Heb je een BV dan moet je een jaarrekening op (laten) stellen

Wie moet er een jaarrekening opstellen?

Het opstellen van een jaarrekening is voor sommige ondernemers verplicht, maar niet voor iedere ondernemer. Of je een jaarrekening moet opstellen hangt als van de rechtsvorm van de onderneming.

Het opstellen van een jaarrekening is verplicht voor ondernemingen die een rechtsvorm hebben met een rechtspersoonlijkheid, meestal een besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (bv), stichting, vereniging en coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij.

Ben je zzp’er dan hoef je geen jaarrekening op te stellen (want meestal heb je dan een eenmanszak) maar verricht je je werkzaamheden in een van hierboven genoemde rechtsvormen dan wel. Als zzp’er dien je over het kalenderjaar wel een balans en een winst- en verliesrekening op te stellen. Deze gegevens heb je ook nodig voor het invullen van je aangifte inkomstenbelasting. Je kan ervoor kiezen om wel een jaarrekening op te stellen. Bij het aanvragen van een hypotheek zal de bank hierom namelijk (meestal) wel vragen.

Het opstellen van een jaarrekening kan de eerste paar keer best lastig zijn. Zeker als je weinig boekhoudkennis hebt. Gelukkig kan je uit je boekhoudprogramma al een saldi- of kolommenbalans halen waarmee je alle gegevens voor het opstellen van een jaarrekening al beschikbaar hebt. Daarnaast zijn er ook softwarepakketten welke al standaard een balans en winst- en verliesrekening voor je opstellen, zoals Vixum.

Ben je eigenaar van een onderneming waarvoor je een jaarrekening moet opstellen, dan wordt verwacht dat je een balans, winst- en verliesrekening en toelichting op te nemen. Voor het opstellen van een jaarrekening gelden er vrijstelling voor kleine- en middelgrote ondernemingen.

Moet ik de jaarrekening laten controleren?

Kleine ondernemingen hoeven de jaarrekening niet te laten controleren voor een externe accountant, alleen middelgrote en grote ondernemingen. In de wet zijn drie criteria opgenomen. Je bent verplicht om de jaarrekening te laten controleren als je twee achtereenvolgende boekjaren aan twee van deze criteria voldoet:

  • Je hebt een balanstotaal van minimaal € 6.000.000.
  • Je hebt een netto-omzet van minimaal € 12.000.000.
  • Je hebt gemiddeld 50 personeelsleden (uitgedrukt FTE’s) tijdens het jaar in dienst.

In uitzonderlijke situaties stelt de wet andere verplichtingen voor een bepaalde sector.

Ben je niet controleplichtig, dan kan het soms wel aan te raken zijn om je jaarrekening te laten controleren door een externe accountant. Bij het aanvragen van een lening, het kopen van een pand of het gebruik maken van een subsidieregeling kan om een gecontroleerde jaarrekening door een externe accountant worden gevraagd. Ben je niet controleplichtig, maar wil je wel de jaarrekening laten controleren dan kan je bijvoorbeeld contact opnemen met Seven Elements Assurance B.V.

Wanneer moet ik mijn jaarrekening deponeren?

Alle ondernemingen welke verplicht een jaarrekening moeten opstellen dienen deze ook te deponeren of een deel hiervan. De grootte van de onderneming is bepalend voor welke informatie er gedeponeerd dient te worden.

Een onderneming valt in een bepaalde bedrijfsklasse als de jaarrekening 2 jaar achter elkaar voldoet aan minimaal 2 van de onderstaande kenmerken.

ActivaNetto-omzetAantal werknemers
Micro< € 350.000< € 700.000< € 10 pers.
Klein€ 350.000 – € 6 mln€ 700.000 – € 12 mln10 – 50 pers.
Middelgroot€ 6 mln – € 20 mln€ 12 mln – € 40 mln50 – 250 pers.
Groot> € 20 mln> € 40 mln> 250 pers.

Bron: http://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/deponeren/jaarrekening-deponering/waar-bestaat-de-jaarrekening/

Bij een micro-onderneming bestaat de jaarrekening alleen uit een beperkte balans. De jaarrekening van een kleine onderneming bestaat uit verkorte balans en een toelichting. Voor de jaarrekening van een middelgrote en grote onderneming wordt verwezen naar de KVK.

Je dient je jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststellen te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KVK). Wanneer de jaarrekening niet op tijd is vastgesteld, deponeer je de voorlopige jaarrekening. De uiterste termijn voor vaststelling verschilt per rechtspersoon, maar de jaarrekening moet uiterlijk binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar te zijn gedeponeerd.

*Er kunnen geen rechten worden ontleend uit bovenstaande informatie.


Met de juiste boekhoudsoftware maak je het opstellen van een jaarrekening in ieder geval veel gemakkelijker.